Pályázat mezőgazdasági kisvállalkozásának

Pályázzon az utolsó időszakban mezőgazdasági kisvállalkozásának, kisüzemének akár 15 ezer eurónyi támogatást 5 éves időtartamra! A jelen pályázat célkitűzése, hogy kiemelten támogassa a magyar vidéki térségekben mezőgazdasági tevékenységet folytató kis cégeket: piaci pozíciójukat feljebb tornássza, illetve az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítását segítse anyagilag.

Másik fontos kitétele a pályázati célok között, hogy az említett mezőgazdasági kisüzemek környezettudatos eljárásban termelhessenek az anyagi juttatásnak köszönhetően, technológiájukat ilyen szempontból is fejleszthessék. A vidéki területeken meglévő munkaerő elvándorlás megfékezése érdekében pedig képesek legyenek munkahelyeket teremteni az ottélő munkaképes korosztálynak az említett kategóriájú cégek, szövetkezetek, őstermelők.

A fenti célok megvalósítására most van lehetősége elnyerni az anyagi hozzájárulást saját kisvállalkozásának a következő öt éves időszakra. Fontos, hogy vállalkozásának működése megtervezése, a pályázat kidolgozását tekintve kiemelten tartsa magát az uniós alapelvekhez: így az esélyegyenlőséget biztosítsa a foglalkoztatás során, illetve őrizze meg a természeti és kulturális örökségeket a projekt megvalósítása alatt is. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében nem közvetíthet szegregációt, csökkentenie kell a nemi, faji, etnikai típusú előítéleteket.

Egyéni vállalkozóként, őstermelőként, mezőgazdasági termelőként, de szövetkezetként is abban az esetben jelentkezhet a pályázatra, amennyiben életvitelszerű tartózkodási helye már a pályázat benyújtását megelőző egy évben is a vidéki településen, térségben volt. Ugyanígy szociális szövetkezetként is ezen feltételnek kell, hogy megfeleljen.

A pályázat meghatározza, hogy törvényileg azok az egyéni vállalkozók és szövetkezetek pályázhatnak, akik igazolják, hogy a megelőző lezárt üzleti évben legalább 3000 euró STÉ, de legfeljebb 6000 euró STÉ üzemméretű vállalkozást vezetnek vagy ezzel megegyező nettó árbevételt értek el mezőgazdasági termelésből.

A pályázat célpontja a magyar vidék, ennek megfelelően a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg. Ezek semmiképp nem lehetnek Budapest és a fővárosi agglomerációba tartozó települések sem. Ez azt jelenti, hogy olyan településeken működő vállalkozások jelentkezhetnek, ahol maximum 10 ezren laknak, illetve a 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei is beletartoznak a jogosultak körébe.

Adjon egy löketet vállalkozásának, hogy a pandémia utáni gazdaságban újult erővel indulhasson neki a 2022-es évnek! Akár mezőgazdasági pályázatírás szolgáltatásunk is igénybe vehető. Akár technológiai fejlesztésre, akár termékbővítésre szánja magát lényegi hozzájárulást szerezhet hozzá mezőgazdasági tevékenységet folytató cégének.

Mezőgadasági Pályázatok – Agrár támogatások – TámPont